Sementara itu, negeri yang mempunyai kadar kebolehjangkitan di bawah angka 1 adalah Sabah, Kedah, Pulau Pinang, Johor, Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan dan Terengganu. Perlis menjadi satu-satunya negeri yang mempunyai sifar kes COVID-19. Sebanyak lima buah negeri dan wilayah mencatatkan kadar RT melebihi purata kebangsaan.